Thứ ba, 26/10/2021 - 13:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
 • Phan Thành Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng (Phụ trách Phòng GD&ĐT)
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trực tiếp phụ trách chuyên môn ngành học Mầm non, Tiểu học; Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Tổ trưởng tổ giúp việc Đề án “Sữa học đường”; Xử lý công việc của Tổ trưởng tổ giúp việc Đề án “Sữa học đường”; các hoạt động quần chúng có tính xã hội; Công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia thuộc cấp học phụ trách; Kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công;

   Có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Các tiêu chí do Phòng Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai, Hướng dẫn số 986/HD-SGDĐT ngày 04/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo), đồng thời trực tiếp phụ trách tiêu chí số 14 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn mới kiểu mẫu;

   - Giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công;

   - Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực chuyên môn khi được Trưởng phòng phân công;

   - Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi Trưởng phòng đi vắng và những công việc được ủy quyền;

   - Thực hiện tiếp công dân theo quy định vào ngày thứ Năm hàng tuần;

   - Kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Trần Công Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo và điều hành công việc chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng của Phòng như: Chương trình, kế hoạch, đề án; Tổ chức biên chế, công chức, viên chức, tài chính, tài sản; Thi đua khen thưởng; Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thư viện - thiết bị; Giáo dục thể chất, y tế trường học; Khảo thí; Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Phòng chống tham nhũng; Quy chế dân chủ; Bảo vệ bí mật nhà nước; Công tác pháp chế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn ngành; quản lý hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của cơ quan; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai, Hướng dẫn số 986/HD-SGDĐT ngày 04/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đồng thời trực tiếp phụ trách tiêu chí số 5 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn mới kiểu mẫu; Những vấn đề có tính chất cấp bách, liên quan đến nhiều lĩnh vực và các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND thành phố;

   Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn bậc học Trung học cơ sở; Giáo dục thường xuyên; Giáo dục ngoài giờ; Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề; Bồi dưỡng thường xuyên; Xây dựng cơ quan, đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa”, cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”; Công nghệ thông tin; Giáo dục dân tộc; Công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia thuộc bậc học Trung học cơ sở; Công tác bình đẳng giới;

   Thực hiện tiếp công dân theo quy định vào ngày thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.