Thứ hai, 20/01/2020 - 05:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
 • Phan Thành Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng (Phụ trách Phòng GD&ĐT)
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo và quản lý chung mọi hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND thị xã giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kiểm tra, Pháp chế, Kế hoạch - Tổng hợp, Cơ sở vật chất, Thi đua - khen thưởng của cơ quan và toàn ngành, công tác khuyến học, công tác đoàn thể; đồng thời phụ trách chuyên môn ngành học Mầm non, Tiểu học; giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 • Nguyễn Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác tổng hợp chung, trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn bậc học Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục ngoài giờ, Giáo dục dân tộc, Giáo dục kỹ năng sống, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Công nghệ thông tin, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.