Saturday, 23/10/2021 - 19:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
 • Nguyễn Thị Kim Phương
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác quản lý giáo dục mầm non; Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật bậc mầm non; Bồi dưỡng thường xuyên bậc mầm non; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia của các cơ sở giáo dục mầm non; Công tác văn nghệ của ngành; Thủ quỹ cơ quan; Thành viên Tổ giúp việc Đề án “Sữa học đường”; Kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 • Lương Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Toán, Cử nhân CĐ Tin học.
  • Điện thoại:
   0913338777
  • Email:
   thailongkhanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Giáo dục thể chất; quản lý hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008; Thi đua – Khen thưởng; công tác thể dục thể thao của ngành; phụ trách trang thông tin điện tử của ngành; công nghệ thông tin; Giáo dục ngoài giờ; tổng hợp các báo cáo định kỳ của Phòng Giáo dục và Đào tạo kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 • Đặng Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Chuyên môn bậc tiểu học; công tác Chữ thập đỏ; phong trào xanh – sạch – đẹp; các hội thi internet bậc TH; công tác bình đẳng giới; thành viên tổ giúp việc Đề án “Sữa học đường”; kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 • Lê Thị Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên- Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Chuyên môn bậc THCS; giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp; bồi dưỡng thường xuyên; kiểm định chất lượng giáo dục; các hội thi internet bậc THCS;  kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.