Thứ bảy, 23/10/2021 - 17:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
 • Trần Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phục vụ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Phục vụ nước uống; dọn dẹp vệ sinh; chăm sóc cây cảnh của cơ quan.

 • Trần Văn Thảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Bảo vệ và công tác PCCC của cơ quan.

 • Nguyễn Hữu Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Kiểm tra, pháp chế; Giáo dục thường xuyên; giáo dục dân tộc; hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng; hỗ trợ công tác PCCC; kiêm nhiệm Trưởng ban Thanh tra nhân dân Phòng Giáo dục và Đào tạo; kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

    Thực hiện tiếp công dân theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần.

 • Trương Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên-Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; chương trình PMIS; giáo dục kỹ năng sống; cải cách hành chính; công vụ; Quy chế dân chủ; công tác dân vận; kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 • Hồ Đại Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục; cơ sở vật chất; Thiết bị trường học; chương trình EMIS; công nghệ thông tin; thành viên tổ giúp việc Đề án “Sữa học đường”; thành viên tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; xây dựng các kế hoạch khác có liên quan; kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 • Huỳnh Trung Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Tài chính; Thư viện; bảo hiểm tai nạn của ngành; công tác kế toán; kiêm nhiệm Văn thư-Lưu trữ; thành viên tổ giúp việc Đề án “Sữa học đường”; kiêm nhiệm một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.