Thursday, 02/02/2023 - 02:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 34 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
khao sat UBND tỉnh Đồng Nai Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng  Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi UBND tỉnh Đồng Nai

Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi UBND tỉnh Đồng Nai

Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập UBND tỉnh Đồng Nai

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo (Hội Khuyến học các huyện, thành phố)

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND tỉnh Đồng Nai

UBND cấp huyện

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào  tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số ít người UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND tỉnh Đồng Nai

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực